Novosti

Zbor u Šićkom Brodu o zagađenju: Termoelektrana krivi nevladine organizacije

Na sinoć održanom zboru građana u Šićkom Brodu mještani Šićkog Broda i Bukinja imali su priliku razgovarati o problemima zagađenja i zagrijavanja sa tematskim ekspertima i nadležnima koji su dali svoj

04.07.2023 10:44
Slika
 

Na sinoć održanom zboru građana u Šićkom Brodu mještani Šićkog Broda i Bukinja imali su priliku razgovarati o problemima zagađenja i zagrijavanja sa tematskim ekspertima i nadležnima koji su dali svoje viđenje ovog pitanja i odgovarali na pitanja građana.

Zbor smo orgabizirali kao deveti u nizu zborova na kojima su građani, nadležni i eksperti zajedno radili na prepoznavanju problema i pronalaženju rješenja. Na zboru su osim predstavnika Fronta slobode i građana govorili i ekspertica za ekologiju i energiju dr.sc. Džemila Agić, direktor Termoelektrane Tuzla Izet Džananović, tehnički direktor Irfan Hatunić, Alma Bubić i Mirzama Muftić iz Službe za komunalne poslove grada Tuzla te šef sektora za razvoj Centralnog grijanja Tuzla Amel Husić i tehnički direktor Centralnog grijanja Suljo Sarić.

Predstavnici Termoelektrane Tuzla na zboru su inzistirali kako elektrana nije jedina odgovorna za zagađenje te za stalna kašnjenja u izgradnji pogona za odsumporavanje Bloka 6 i kašnjenje sanacije odlagališta pepela, takozvanog šljakišta, okrivili nevladine organizacije koje prema njihovim riječima tužbama i žalbama onemogućavaju izvođenje projekata Elektroprivrede BiH. Direktor Džananović je tvrdio da voda koja se sa šljakišta slijeva u Jalu popravlja kvalitet ove rijeke. U Termoelektrani Tuzla smatraju kako nevladine organizacije grade biznis od zagađenja i za svako rješenje pronalaze problem. Izrazili su svoju skepsu prema obnovljivim izvorima energije i toplotnim pumpama. Podržali su ideju o spaljivanju otpada u Bloku 3.

Dr.sc. Džemila Agić s građanima je razgovarala o izvorima zagađenja zraka, dok su predstavnici Grada Tuzla i Centralnog grijanja govorili o metodama sufinanciranja, do sada urađenoj toplifikaciji i planovima širenja toplovodne mreže. Građane je na zboru najviše zanimao rad Centralnog grijanja te utrošak sredstava koje Termoelektrana izdvaja kao naknadu gradu na ime zagađenja. Na zboru se pokazalo kako građani imaju stalnu komunikaciju sa predstavnicima Centralnog grijanja te da traže proširenje zona toplifikacije.

Nakon ovog devetog zbora, slijedi nam analiza dosadašnjih rezultata zborova te prijedloga i inicijativa koje su građani podnijeli te početak procesa provođenja ovih inicijativa, u suradnji s nadležnima. Sljedeći zbor građana planiramo na jesen.

0 0