Novosti

Rudari uglja i energetska tranzicija u BiH

Kroz različite perspektive, autori istražuju izazove, strahove i nadanja rudara koji su u središtu ove tranzicije.

07.08.2023 14:28
Slika
 
Energetska tranzicija predstavlja ključni izazov za mnoge zemlje koje se suočavaju s potrebom za smanjenjem emisija štetnih gasova i prelaskom na održive izvore energije. U Bosni i Hercegovini koja ima energetski sektor oslonjen na ugalj, ova tranzicija donosi niz složenih izazova za rudare uglja. Dok se svijet usmjerava prema čišćim i obnovljivim izvorima energije, rudari se suočavaju s neizvjesnom budućnošću, društvenim napetostima i ekonomskim teškoćama.


Upravo zbog toga je Front slobode izradio publikaciju "Rudari uglja i energetska tranzicija u BiH" koja istražuje stanje u rudnicima, odnos Elektroprivrede BiH prema rudarima, rudarski sindikat u Tuzli, štrajk rudara, poglede rudara na energetsku tranziciju i druge srodne teme. Dino Šakanović, autor članka "Energetska tranzicija u BiH", analizira globalne i regionalne trendove u energetskoj tranziciji te njihov utjecaj na BiH. Darko Omeragić u svom članku "Rudari ne žele maglovitu budućnost" pruža uvid u emocije i stavove rudara koji se suočavaju s neizvjesnom budućnošću svojih radnih mjesta. Almir Muhamedbegović u članku "Kopajući rukama do smrti" osvjetljava teške radne uvjete i rizike s kojima se rudari suočavaju svakodnevno. Dino Šakanović se ponovno javlja u članku "Rudarski protesti u Bosni i Hercegovini iz sindikalnog ugla" kako bi istražio sindikalne perspektive i potencijalne socijalne implikacije rudarskih protesta. Uključena je i kronologija rudarskih protesta kako bi se pružio uvid u dinamiku i razvoj događaja koji su oblikovali raspravu o budućnosti rudarske industrije u BiH.


Ovaj skup članaka predstavlja pokušaj da se sagleda složena situacija rudara uglja u BiH tokom procesa energetske tranzicije. Kroz različite perspektive, autori istražuju izazove, strahove i nadanja rudara koji su u središtu ove tranzicije. Ovi članci ne samo da doprinose razumijevanju situacije u BiH, već i šireg konteksta energetske tranzicije koja utječe na mnoge aspekte društva i industrije.

Publikaciju možete preuzeti na linku ispod: 
0 0